Skip to content

Om NADA

NADA er et plattformteam med ansvar for KNADA, Datamarkedsplassen og Metabase.

KNADA er en plattform som tilbyr verktøy for å lese data fra kilder i sky og onprem før bearbeiding av data, enten i form av analyse eller transformasjon og deling av data. Dataprodukter på markedsplassen kan analyseres i notebook og Metabase. Innsikten kan deles som datafortellinger eller som Metabase-dashboard.

På Datamarkedsplassen kan team registrere egne og finne andres dataprodukter og datasett samt datafortellinger. Metabase-dashboard kan også deles direkte på Datamarkedsplassen.

Kontakt oss

  • Slack (#nada)
  • Brukerforum: Annonseres på slack
  • Kurs: Annonseres på Delta
  • E-post (for eksterne): nada@nav.no

Tilgjenglelighetserklæringen.