Skip to content

Hvem lager spilleregler?

Vi ønsker at spillereglene lages sammen med brukerne våre, slik at hvert enkelt team gjør trygge og gode valg med støtte av plattformen.

Roller

Utformingen av spilleregler gjøres av et forum satt sammen av ulike perspektiver på Datamarkedsplassen.

  • Konsument: Representerer verdi fra et analytisk perspektiv
  • Produsent: Representerer verdi fra produsentens ståsted samt kostnaden av å innføre spilleregler
  • Plattform: Representerer mulighetsrommet for å tilby plattformstøtte for tiltak
  • Jurist: Representerer verdi i form av compliance
  • Dataambisjonseier: Beslutningsmyndighet og ansvarlig for at spillereglene gir verdi

I tillegg er det avgjørende med innspill fra folk utenfor dette forumet.

Prosess

  1. Brukere på plattformen sender innspill i Slack#nada-spilleregler eller direkte til medlemmer av forumet.
  2. Innspill diskuteres i forumet, og det utarbeides en architectural decision record. Du kan lese publiserte ADR-dokumenter på GitHub.
  3. Brukere på plattformen gir innspill til ADR
  4. Beslutning tas i forumet
  5. Policy implementeres, fortrinnsvis støttet i plattformen