Skip to content

Allow listing av trafikk

Vi krever at eksplisitt spesifiserer hvilke eksterne tjenester man skal kommunisere med per tjeneste man bruker i Knada. Åpninger er basert på IP-adresser eller DNS (nettadresser), samt porten for den hosten de ønsker å åpne mot.

Du angir hostene du har lyst til å allowliste på formatet <ip-adresse>:<port>. Dersom port utelates vil vi bruke 443 som standardport.

Eksempler:

 • 35.235.240.1:3307
 • oracle.db.no:1521
 • google.com

For å konfigurere allowlist for Jupyterhub se Trafikk fra notebooks. For å konfigurere allowlist for Airflow se Trafikk ut fra Airflow.

Standardåpninger for Jupyterhub

 • *.googleapis.com(for Secret manager, Storage buckets, BigQuery etc.)
 • github.com (for lesing av repo med kode)
 • pypi.org (installasjon av pakker)
 • files.pythonhosted.org (installasjon av pakker)
 • pypi.python.org (installasjon av pakker)

Standardåpninger for Airflow

 • *.googleapis.com (for Secret manager, Storage buckets, BigQuery etc.)
 • github.com (for lesing av repo med kode)

Dersom man bruker dataverk-airflow vil det avhengig av hvilken operator og opsjoner man bruker også bli lagt på nødvendige åpninger. Se repo for dokumentasjon på hva som settes for ulike operatorer.

Standardåpninger for KnadaVM

 • private.googleapis.com (for Secret manager, Storage buckets, BigQuery etc.)
 • Cloudflare (for Quarto)
 • Fastly CDN (for Pypi)
 • SSH mot Github.com
 • Knada CoreDNS
 • Alle onprem kilder som er tilgjengelig fra Knada

Komplett oversikt finner man i navikt/knada-gcp.

GCP CloudSQL Postgres

For å få tilgang til en CloudSQL Postgres database på GCP kreves det åpning mot den offentlige IP adressen til databaseinstansen. Den offentlige adressen for en database finner du i Cloud console. Finn database instansen din i listen, og finn adressen under Public IP address.

For CloudSQL Postgres databaser er det nødvendig å åpne både port 443 og 3307. Du må dermed legge til to separate innslag for dette:

 • <ip>:3307
 • <ip>:443

Teknisk løsning

I Kubernetes bruker vi Network Policies for å styre trafikken inn og ut til pods (les: apper). Ved å spesifisere annotasjonen allowlist på en pod så vil tjenesten Knep lage NetworkPolicy basert på listen av host:port.