Skip to content

Hva er et dataprodukt?

Et dataprodukt består av ett eller flere datasett, samt en overordnet beskrivelse og et konsept om hvem som eier dataproduktet. Dataprodukt opprettes på Datamarkedsplassen (krever innlogging).

Hva er et datasett?

Datasett er et konsept i Datamarkedsplassen som beskriver en ekstern ressurs (data), pluss ekstra metadata. I dag kan en ekstern ressurs kun være en tabell eller et view i BigQuery.

Metadata i et datasett

Et datasett inneholder

  • en beskrivelse
  • en peker til en tabell eller et view i BigQuery; den eksterne ressursen
  • informasjon om hvem som har lesetilgang til den eksterne ressursen, og hvem som har søkt om tilgang
  • hvorvidt det eksisterer personopplysninger i den eksterne ressursen
  • lenke til kildekode for det som genererer dataen som finnes i den eksterne ressursen

Tilgangsstyring

Et datasett er i utgangspunktet tilgangsstyrt. Det betyr at ingen kan se dataen uten at eier har godkjent en søknad om tilgang. Les mer om tilgangsstyring.