Skip to content

Hva trenger jeg av dokumentasjon?

Det du må gjøre

Nesten alt du kan gjøre med en personopplysning er å regne som en behandling: se på, lagre, flytte, vaske, telle. All behandling er ulovlig med mindre du har et behandlingsgrunnlag.

Behandling av personopplysninger krever et såkalt rettslig grunnlag (behandlingsgrunnlag) for å være lovlig.

For å kunne behandle data må du ha:

Du kan også lese mer om behandlinger i playbook for ansvarlig datascience.

Det NADA har gjort allerede

Kommentar

Hvis du får en feilmelding når du forsøker å lese ROSene, må du først be om tilgang til TryggNok.

Vi har gjort en rekke risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) av verktøy som NADA tilbyr, og verktøy vi mener er relevant for å gjøre dataanalyser. All ROS er gjort i TryggNok.

Du kan lese om behandlingene NADA gjør i Behandlingskatalogen.

Andre relevante ROSer