Skip to content

Kom i gang

For å komme i gang med analysering tilbyr NADA dokumentasjon på hvordan man kan ta i bruk Jupyter Notebooks og Airflow i teamprosjektene på GCP, se managed Jupyter notebook og managed Airflow for mer informasjon.

Dersom man har behov for å nå onprem kilder tilbyr vi også analyseverktøy for dette i KNADA.

KNADA

KNADA er NADA sin analyseplattform kjørende i GCP med kobling til datakilder i onprem. Man må ha Naisdevice for å nå tjenester i Knada. Tilgang til Jupyter Notebooks og Airflow i KNADA bestilles i Knorten.

Gjennom Knorten oppretter man et team for en eller flere personer. Man kan så installere Jupyter notebook eller Airflow. Teamadministreringen skjer igjennom Knorten.

Tilgang utenfor Utvikling og data

Hvis du eller noen i teamet ditt ikke tilhører Utvikling og data (U&D) må de manuelt bli lagt til Azure AD-gruppen knada-gw-access. Dette er en gruppe alle kan bli medlem av, og vi ønsker bare å ha en god oversikt over hvem som ikke tilhører U&D. Ta kontakt i Slack#nada for bistand.