Skip to content

Google managed Airflow (Cloud Composer)

Cloud Composer is a managed Apache Airflow service that helps you create, schedule, monitor and manage workflows. Cloud Composer automation helps you create Airflow environments quickly and use Airflow-native tools, such as the powerful Airflow web interface and command line tools, so you can focus on your workflows and not your infrastructure.

Du finner den offisielle dokumentasjonen for Cloud Composer hos cloud.google.com.

Opprett ny Composer instans

For å sette opp en ny Cloud Composer instans gjennom Google Cloud Platform konsollen (GCP), gå til Cloud Composer, trykk CREATE og velg Composer 2

Følgende må spesifiseres

 1. Name - navn på Cloud Composer instansen
 2. Location - regionen hvor instansen settes opp (må velge Europa)
 3. Trykk CREATE

Når man setter opp Cloud Composer så opprettes det automatisk en bucket som er knyttet til Composer instansen. Før neste steg er det viktig å notere seg navnet på bucketen som blir opprettet. Det gjøres ved å gå til Cloud Storage i konsollen og finne bucketen som har goog-composer-environment labels.

Github repo for DAGS

I bucketen som opprettes når man setter opp Cloud Composer i Opprett ny composer instans blir det automatisk laget en katalog som heter dags. Denne katalogen inneholder beskrivelsene av datapipelinene (DAGs) som man kan orkestrere med Cloud Composer og dette synkroniseres kontinuerlig med instansen.

Github synk mot Composer bucket

For å ha revisjonskontroll på disse pipelinebeskrivelsene lønner det seg å sette opp en synkronisering mot et Github repo.

Lag service account

 1. Gå til Google IAM og trykk på CREATE SERVICE ACCOUNT
 2. Fyll in Service account name og en Service account description
 3. Gi service accounten følgende rettigheter til bucketen opprettet i Opprett ny composer instans:
  • Storage Legacy Bucket Writer
  • Storage Object Admin

Merk deg eposten som den nyopprettede service accounten får.

Last ned service account nøkkel

 1. Gå til Google IAM
 2. Trykk på service accounten opprettet i Lag service account
 3. Trykk på KEYS
 4. Trykk ADD KEY -> Create new key -> JSON
 5. Ta vare på nøkkelen som blir lastet ned

Lag et Github repo

 1. Opprett github repo under navikt-organisasjonen (eller bruk et du har fra før)
 2. Opprett følgende secret i Github repoet:

Oppsett av Github repo

 1. Lag en katalog med navn dags i repoet
 2. Lag filen .github/workflows/sync-gcs-bucket.yaml med innhold som følger
name: Sync DAG-bucket

on:
 push:
  branches:
   - main
  paths:
   - '.github/workflows/sync-gcs-bucket.yaml'
   - 'dags/**'

jobs:
 sync-gcs-bucket:
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
  - uses: actions/checkout@v4
  - uses: google-github-actions/auth@v2
   with:
    credentials_json: "${{ secrets.GCP_CREDENTIALS }}"
  - name: "Set up Cloud SDK"
   uses: google-github-actions/setup-gcloud@v2
  - name: "Specify GCP project"
   run: "gcloud config set project PROJECT"
  - name: "Sync DAGs to GCS bucket"
   run: gsutil cp -r dags gs://BUCKET

Erstatt BUCKET i workflowen over med navnet på bucketen som ble opprettet i Opprett ny composer instans og PROJECT med gcp prosjektet bucketen ligger i (finnes her)

Ved push til main branch vil denne workflowen laste opp innholdet i dags katalogen i repoet til GCS bucketen som igjen blir synkronisert med Cloud Composer instansen.